Ocelové konstrukce

  • Jsme výrobce s dlouholetou tradicí a kvalitou výroby u veškeré své produkce.
  • Máme jasne definovaný strategický cíl.
  • Budujeme sofistikovaný systém práce se zákazníkem.
  • Máme zkušené pracovníky
  • Preferujeme dlouhodobè výhodné spolupráce a kooperace.
  • Preferujeme nové progresivní investice snižující náklady.
  • Investujeme do modernizace strojního parku. .
  • Disponujeme kapitálovým vybavením pro vývoj a investice.
  • Nabízíme krátké dodací lhùty.


Samozrejmostí je pro nás kvalita bez kompromisů
Klademe důraz na zkracování veškerých termínů
Dynamizujeme podnikovou kulturu
Pravidelněkomunikujeme a vnímáme požadavky zákazníka
Zpracováváme úkoly v pracovních týmech
Preferujeme oboustranně výhodnou partnerskou spolupráci
Využíváme nejmodernějších informačních technologií

Stavební konstrukce
Stavební konstrukce Zenit

Naše weby

Stavební konstrukce
Stavební konstrukce Zenit